Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego – 29 września 2019

Międzynarodowy Dzień Głuchych lub Międzynarodowy Dzień Niesłyszących (ang. International Day for the Deaf) ? święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych (ang. World Federation of the Deaf, WFD) wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych (ang. International Week of the Deaf, IWD) upamiętniający powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku. Powołując do życia Dzień Głuchych, Federacja ogłosiła jednocześnie konkurs na najlepszy plakat upamiętniający święto (Bruksela 1958). Wygrał go polski malarz Henryk Osten-Ostachiewicz (1911-1974), osoba niesłysząca. Plakat przedstawiał twarz z przekreślonym uchem, zaś dzisiejszym symbolem osób niesłyszących jest ucho przekreślone jedną kreską . Celem IWD jest zwrócenie uwagi polityków, władz, opinii publicznej i mediów na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. przed dyskryminacją. Podczas obchodów Tygodnia są organizowane imprezy, marsze, kampanie i spotkania, poświęcone promowaniu praw ludzi niesłyszących, na których m.in. władze lokalne lub krajowe prezentują swoje aktualne programy działania. Również na świecie pojawiają się nowe święta, które upowszechniają wiedzę o problemach dotyczących osób niesłyszących.  Na przykład 10 września 2011 w Sztokholmie i w pięciu innych miastach Szwecji, a także w innych krajach, odbył się po raz pierwszy Światowy Dzień Języków Migowych (ang. World Day of Signed Languages, WDSL). Organizatorami były Szwedki Juli af Klintberg i Alexia Lefebvre. Utrata słuchu jest najczęstszym uszkodzeniem narządów czucia na całym świecie. Ponad 275 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu utraty słuchu lub głuchoty.

W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych.  Organizacja powstała 25 sierpnia na kongresie w Łodzi. Obecnie Związek zrzesza około 100 tys. osób niesłyszących, słabosłyszących oraz głuchoniemych. Do obszarów działalności Związku należy edukacja, rehabilitacja, usługi prawne oraz reprezentowanie interesów społeczności osób niesłyszących, niedosłyszących oraz z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji oraz organizacji.

źródło: www.wikipedia.pl; www.bimkal.pl