Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Technicznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki zdrowotnej w Świdnicy poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy kierownika Działu Technicznego

W przyszłości istnieje możliwość objęcia stanowiska kierownika Działu Technicznego.

Idealnym kandydatem będzie osoba posiadająca doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń oraz obiektów technicznych, budowlanych i budowli.

Do głównych zadań zastępcy kierownika Działu Technicznego w SPZOZ w Świdnicy należy:

Nadzór nad budynkami i budowlami SPZOZ w Świdnicy.

Nadzór nad eksploatacją urządzeń: kotłowni, tlenowni, stacji uzdatniania wody, klimatyzacji itp.

Nadzór nad przeglądami, awariami urządzeń medycznych, budowlanych i technicznych.

Nadzór i przeglądy nad instalacjami i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Organizowanie pracy podległego personelu w sposób zabezpieczający realizację zadań.

Wymagane kwalifikacje:

formalne – dyplom wyższej uczelni technicznej

– staż pracy – minimum 3 lata w zawodzie

pożądane – uprawnienia budowlane

– uprawnienia energetyczne (w zakresie energetyki cieplnej) dla osób dozoru

– uprawnienia dla osób dozoru w zakresie gazów medycznych

– obsługa komputera

Oferujemy pracę w systemie podstawowym – jednozmianową,  w pełnym wymiarze etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w Sekretariacie (budynek dyrekcji) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy                                ul. Leśna 27-29.