Najlepsze życzenia dla Diagnostów Laboratoryjnych

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym, a w szczególności pracownikom Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
?Latawiec? składamy podziękowania za niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę.

To dzięki precyzyjnym wynikom i analizom, lekarz może postawić trafną diagnozę, a co za tym idzie wybrać właściwy sposób leczenia pacjenta. To również podstawowe narzędzie w profilaktyce zdrowotnej.

Doceniając znaczenie Państwa pracy oraz zaangażowanie, życzę wielu sukcesów terapeutycznych, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor                  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa       Naczelna Pielęgniarek
Grzegorz Kloc       Zbigniew Kubiaczyk                             Małgorzata Tomska