Nasi sierpniowi Jubilaci

 Sierpniowi Jubilaci w SP ZOZ w Świdnicy.
W sierpniowe przedpołudnie odbyło sie spotkanie dyrektora Jacka Domejko, naczelnej pielęgniarek Małgorzaty Tomskiej i kierownika działu spraw osobowych i szkoleń Danuty Kijek  z sierpniowymi jubilatami naszego zespołu.
Jubilatom życzymy spokoju, zdrowia i zadowolenia w dalszej pracy i służby pacjentom.