Nasz szpital w gronie Finalistów Konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2021

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy został Finalistą Konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2021”.

Zgłoszony przez nas projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Żarowie”, otrzymał nominację w kategorii „Działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego„.

W czwartek, 29 września 2022 roku w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród, na której nasz szpital reprezentował Pan Dyrektor Grzegorz Kloc.

Konkurs, organizowany już po raz 5. przez Idea Trade Bezpieczny Szpital Przyszłości promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w minionym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali, a także na środowisko naturalne.

Zgłoszony przez nas do Konkursu Projekt realizowany był we współpracy i przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2017 – 2021. Sama inwestycja prowadzona była w okresie od 31.03.2020 r. do 16.12.2021 r. i obejmowała działania termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie emisyjności budynków szpitalnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Żarowie za sprawą zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji redukcji emisji CO2. Dzięki realizacji celu, przedsięwzięcie wpływa na poprawę jakości powietrza na terenie gminy Żarów i powiatu świdnickiego, dodatkowo niosąc szereg korzyści społeczno-gospodarczych.

Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w szereg prowadzonych od lat działań na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala, uwzględniających również aspekt ochrony środowiska. Tym bardziej cieszy fakt, że zrealizowana inwestycja znalazła uznanie w oczach Kapituły Konkursu. 

Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim pracownikom i współpracownikom szpitala, którzy mieli swój udział w realizacji projektu, a w szczególności Pracownikom Oddziału Reumatologicznego, na czele z Lekarzem Kierującym Oddziałem, lek. med. Dorotą Podwórną.