Nie żyje Henryk Panek

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że wczoraj, 25 lutego, w tragicznym wypadku, zginął nasz Kolega Henryk Panek, wieloletni pracownik SPZOZ w Świdnicy, a także podharmistrz ze świdnickiego Hufca ZHP. 

Żegnamy Wspaniałą Osobę, oddanego Współpracownika i Kolegę. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas… Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze?

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrektor i Pracownicy SPZOZ w Świdnicy