23 lutego – Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją – chorobą, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, a w Polsce 4 miliony. Według przewidywań ekspertów do 2030 roku depresja stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.

Światowy Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, co może pomóc zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć może też być zachętą do szukania pomocy dla osób dotkniętych chorobą.

Depresja jest chorobą, która wiąże się z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Typowe objawy depresji to: obniżony/obojętny nastrój, smutek, brak energii, utrata sprawności intelektualnej, pesymistyczne widzenie przyszłości, niska samoocena, brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność, zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania), zmniejszony/zwiększony apetyt. Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne, a najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

Przyczyn depresji upatruje się we wspólnym oddziaływaniu czynników endogennych (genetycznych, metabolicznych), egzogennych (związanych z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, uzależnieniem od leków uspokajających/nasennych, alkoholu, narkotyków), psychogennych ? trudne wydarzenia życiowe, straty, zmiany.

Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię.

Utrzymujące się ponad 2 tygodnie objawy depresji powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/swiatowy-dzien-walki-z-depresja-2021