Sławomir Pietrzak Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa

8. stycznia 2020 roku odbyło się  posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Podczas posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z ofertami złożonymi w ramach postępowania konkursowego oraz wysłuchali kandydatów.

Sławomir Pietrzak

Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, którzy złożyli oferty w ramach postępowania konkursowego Komisja rekomendowała na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Sławomira Pietrzaka.

Rekomendowany kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Sławomir Pietrzak jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie kardiologii. Jest związany ze świdnickim szpitalem od 2010 roku, w którym świadczy usługi w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i z Pododdziałem Angiologicznym.