Obowiązujący wzór skierowania na badanie EMG

 Szanowni Państwo,

W trosce o lepszą komunikację między lekarzem kierującym na badanie EMG a elektromiografistą i w konsekwencji podniesienie jakości badań, opracowaliśmy wzór skierowania na badanie EMG w naszej pracowni.

Prosimy o wypełnianie go dla każdego kierowanego do naszej pracowni pacjenta (niezależnie od skierowania wymaganego przez NFZ „skierowanie do Pracowni Diagnostycznej”- jeśli chory jest kierowany na badanie z Poradni Neurologicznej mającej umowę z NFZ).

wzór skierowania do pobrania