Odbyło się spotkanie Zespołu ds. Etyki

Informujemy, że 16 maja 2018 r., odbyło się spotkanie Zespołu do Spraw Etyki Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Kolejny termin spotkania wyznaczono na listopad br.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć telefonicznie: 748583696