Pakiet Onkologiczny

 Szanowni Państwo,

 W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej        finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii  onkologicznej, które zaczęły obowiązywać od  1 stycznia 2015 roku informujemy, że szczegółowe  informacje dostępne są na stronie: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z danymi na temat:

–  czym jest szybka terapia onkologiczna,
– karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
– zniesienia limitów leczenia chorób nowotworowych,
– roli, którą pełni konsylium,
– terminów etapów diagnostyki w ramach szybkiej terapii onkologicznej,
– roli, którą pełni Państwa lekarz rodzinny w diagnostyce onkologicznej
– koordynatora leczenia i jego roli,
– ośrodków, które będą realizowały szybką terapię onkologiczną.