Zmiana nazwy Rzecznika Praw Pacjenta

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w statucie naszego szpitala uległa zmianie nazwa  z „Rzecznik Praw Pacjenta” na „Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta”.
Zmiana wynika z mocy ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jak zakomunikowała Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara KozłowskaNajstosowniejszą nazwą stanowiska, jaką można by było w przypadku takich osób zastosować to pełnomocnik ds. praw pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta powołany został mocą ustawy, jest centralnym organem administracji rządowej i wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Rzecznik Praw Pacjenta tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka jest organem samodzielnym, znajdującym swoje umocowanie w regulacjach prawnych”.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta Katarzyna Konrad przyjmuje w budynku głównym RSS „Latawiec”, parter, gabinet nr 23. Tel. 074 85 17 132 lub centrala 074 85 13 333
Przyjmuje wnioski i skargi ustne:
W poniedziałki i czwartki w godz. 8:00 – 10:00
W pozostałe dni tygodnia – po uprzednim ustaleniu terminu.
Do zadań pełnomocnika dyrektora ds. praw pacjentów należy ochrona praw pacjenta  zagwarantowana w Ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Informujemy także, że skargi i wnioski w poniedziałki w godz. 12:30 – 14:30 oraz po uprzednim ustaleniu innego terminu przyjmuje Dyrektor Grzegorz Kloc.