Październik „Miesiącem profilaktyki raka piersi” w Polsce

 W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” było podjętych wiele działań związanych z promocją i profilaktyką onkologiczną, diagnostyką i leczeniem.

Pod kierownictwem dr n. med. Ewy Kilar Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej trwa kolejna edycja realizacji Programu Ministerialnego „Opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe” Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika; Moduł II wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i trzonu macicy.

Z ramienia SP ZOZ program realizują:
lekarze
dr n. med. Ewa Kilar – koordynator, Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej
dr Zbigniew Kubiaczyk – Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologii i Położnictwa
dr Piotr Pfanhauser – specjalista ginekolog- położnik, Oddział Ginekologii i Położnictwa
dr Ilona Winiarska – radiolog, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii
dr Elżbieta Gołąbek specjalista chirurg onkolog, Oddział Onkologii Klinicznej/ Oddział Chirurgiczny
dr Feliks Błaszczyk – specjalista onkolog kliniczny, Oddział Onkologii Klinicznej
dr n. med. Tomasz Huzarski – Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych i PUM w Szczecinie

Pielęgniarki
mgr Krystyna Jankotowicz,
Zofia Adamus,
Teresa Harańczyk,

Sekretarka medyczna
Małgorzata Kawecka.

W ramach programu MZ jest również zidentyfikowanie „nowych rodzin” wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika oraz jelita grubego i trzonu macicy,  i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie najwcześniejsze rozpoznanie proc. npl, a w szczególnych przypadkach także na aktywną prewencję zachorowań na te nowotwory.
W tym roku badania ankietowe przeprowadzane są na terenie Kłodzka ( w ubiegłym roku w Polanicy Zdrój, a wcześniej na terenie Powiatu Świdnickiego) i zgodnie z założeniem programu mają na celu zidentyfikowanie wśród osób zdrowych na podstawie wywiadów rodzinnych i w formie ankiet, rodziny w których częściej były zachorowania na nowotwory złośliwe w I i II stopniu pokrewieństwa.

***
 We Wrocławiu w dniach 10-13.10.2012r. Odbył się III Kongres Onkologii Polskiej.
Wśród złożonych prezentacji została zakwalifikowana do udziału w kongresie w Sesji Plakatowej praca przygotowana wspólnie przez dr n. med. Ewę Kilar i dr hab. Prof. Tadeusza Kobierzyckiego pt.: „Typy pacjentów Behawioralne składniki leczenia / Model skrócony 2012” 

*** zobacz książkę , przód, tył *** 
link do strony kongresu: http://www.kongres.pto.med.pl/3.2012/pl/Aktualnosci,28.html

***
Na zaproszenie organizatorów  „Piątej edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy Pana Stanisława Abramika i Lecha Molińskiego dr n. med. Ewa Kilar została zaproszona do uczestnictwa w spotkaniu z reżyserem filmu „Chemia” Pawłem Łozińskim.
Po projekcji  filmu trwającego 58 minut, w Teatrze Miejskim w Świdnicy 21.09.2012r.(piątek) odbyła się dyskusja dotycząca zawartych w nim tematów. Film w reżyserii Pawła Łozińskiego „Chemia” był nagrodzony Prix Europa 2009 w
Berlinie w kategorii filmu dokumentalnego. Pan Paweł Łoziński był również przewodniczącym jury konkursowego festiwalu.
Tematy podejmowane w dyskusji po projekcji filmu, zainspirowały do odwiedzin przez Reżysera Oddziału Onkologii Klinicznej w Świdnicy 22.09.2012r. (sobota).
Spotkanie niezwykłe dla pacjentów i personelu, spontaniczne o dużej głębi emocjonalnej.
W PAŹDZIERNIKU 2012R.
Pan Paweł Łoziński przesłał dla pacjentów i dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej swój film.

***
W październiku 2012r. mgr Krystyna Jankotowicz pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii Klinicznej rozpoczęła prowadzenie praktyk pielęgniarskich dla studentów z Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy w ramach umowy z tut. SPZOZ. Studenci odbyli praktyki na oddziale Onkologii Klinicznej. Zajęcia odbywały się w soboty i niedziele w grupach 8-10 osobowych.
W ramach zajęć edukacyjnych mgr Krystyna Jankotowicz przedstawiła studentom prezentację pt.  „Profilaktyka chorób nowotworowych i narządów rodnych” i „Choroby nowotworowe”.
Kolejna grupa studentów ma odbyć praktyki w miesiącu listopadzie.

zobacz prezentacje:

Profilaktyka chorób nowotworowych i narządów rodnych.

Choroby nowotworowe.