Zaproszenie dla chorych ze stomią lub urostomią

W imieniu zarządu i członków Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” w Świdnicy informujemy, że 23 listopada 2012r o godz. 11:00 Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” zaprasza wszystkich chorych ze stomią lub urostomią na spotkanie , które będzie dotyczyło zmniejszenia limitu refundacji sprzętu stomijnego i środków pielęgnacyjnych na rok 2012 i 2012.