Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ w Świdnicy

We wtorkowe popołudnie w siedzibie świdnickiego szpitala po raz pierwszy zebrała się Rada Społeczna SPZOZ w Świdnicy w nowym składzie, wybranym w czerwcu przez Radę Powiatu w Świdnicy.

Przewodniczącym Rady Społecznej, zgodnie z decyzją podmiotu tworzącego, został Krzysztof Sołtys, który pełni tą funkcję nieprzerwanie od 1999 roku. Rada Społeczna wybrała ze swojego grona wiceprzewodniczącą, którą została Alicja Synowska.

Na posiedzeniu Rada Społeczna podjęła również szereg uchwał opiniujących m.in. kwestie zmian w Regulaminie Organizacyjnym, wynikające ze zmian obowiązujących przepisów oraz bieżące zmiany w planie finansowym, w części dotyczącej planu inwestycyjnego.

W posiedzeniu brał udział Dyrektor SPZOZ w Świdnicy Grzegorz Kloc oraz przedstawiciele związków zawodowych, reprezentujących pracowników świdnickiego szpitala.

Skład Rady Społecznej SPZOZ w Świdnicy:

1. Krzysztof Sołtys – przewodniczący Rady Społecznej,

2. Alicja Synowska – wiceprzewodnicząca Rady Społecznej,

3. Kazimierz Chajduga – członek Rady Społecznej,

4. Stanisław Jarzyna – członek Rady Społecznej,

5. Magdalena Urbańska -Malucha – członek Rady Społecznej,

6. Tobiasz Wysoczański – członek Rady Społecznej,

7. Łukasz Apołenis – członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.