Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest od 2000 r. w każdą drugą sobotę września. W 2019 roku wypada właśnie dziś, tj. 14. września. Inicjatorem święta pierwszej pomocy był Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża. Jest to dzień, w którym na całym świecie mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie.

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń.

W tak istotnym dniu warto przypomnieć sobie, jak powinna zostać przeprowadzona pierwsza pomoc.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS ? Basic Life Support) mają kluczowe znaczenie w ratowaniu życia osobom poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Warto rozpoczynać BLS bez obaw przed brakiem doświadczenia, ponieważ udowodniono, że czynności te znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo zgonu.


Źródło: wikipedia.pl