Pierwszy taki certyfikat dla RSS „Latawiec”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  otrzymał certyfikat poświadczający udział w 2017 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków (PPS HAI&AU) zgodnym z metodologią opracowaną przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób).

Europejskie badanie Point Prevalence Survey of Healthcare Associated Infections przeprowadzone zostało zgodnie z metodologią opracowaną przez ECDC. 

Celem badania PPS – EU HAI&AU jest ocena występowania zakażeń szpitalnych i stosowania antybiotyków w dobrze scharakteryzowanej populacji pacjentów.

W naszym szpitalu badanie prowadzone i koordynowane jest przez Zespół ds. Epidemiologii  we współpracy z przedstawicielami poszczególnych oddziałów.