Rozpoczynamy projekt e- usługi

W dniu 12 września 2017r. w sali konferencyjnej RSS „Latawiec”  odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Platforma e-usług szpitala latawiec”.

Omówiono zakres projektu, który obejmuje uruchomienie siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego. 

Przypominamy, że celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W celu osiągnięcia ww. celu zoptymalizowany zostanie proces obsługi pacjenta, usprawnione zostaną funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, a także poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania placówki.

W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ „Mieszko” Sp. z o.o. oraz PHUP „MARCONI”.
W konferencji udział wzięli:
Pan Grzegorz Kloc Dyrektor SPZOZ w Świdnicy,
Pan Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy, Koordynator projektu,
Pani Ewa Janczukowicz pracownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych SPZOZ w Świdnicy,
Pani Małgorzata Łazińska, prezes firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu,
Pan Kamil Pękala, przedstawiciel firmy TDZ Technika dla Zdrowia, Inżynier Kontraktu.