Przypominamy! Od 2010r. zniknęły legitymacje ubezpieczeniowe

 Informujemy pacjentów SP ZOZ RSS „Latawiec” w Świdnicy że, tylko do końca roku 2009 ZUS  wydawał legitymacje ubezpieczeniowe. Te, które do tego czasu zostaną przekazane pracownikom, zachowają ważność w 2010 roku i nadal będą potwierdzać prawo do leczenia.
Od 1 stycznia 210 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wydawał legitymacji ubezpieczeniowych zarówno firmom, jak i osobom prowadzącym działalność pozarolniczą. Ostatnie legitymacje Zakład wyda 31 grudnia.
ZUS uważa jednak, że zaprzestanie wydawania legitymacji nie powinno mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z nieodpłatnej opieki medycznej.
Od 2010 roku dokumentami potwierdzającym prawo do nieodpłatnego leczenia dla pracowników będzie m.in. druk ZUS RMUA. Znajdują się na nim informacje o miesięcznej kwocie opłaconych składek, a każdy pracodawca ma obowiązek co miesiąc wystawić taki dokument. Zaprzestanie wydawania legitymacji przez ZUS nie oznacza, że te, które już są w posiadaniu pracowników, stracą ważność.

Tak jest i będzie nadal:
Potwierdzenie ubezpieczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą
– druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek

Potwierdzenie ubezpieczenia dla osób ubezpieczonych w KRUS
– zaświadczenie lub legitymacja podstemplowana przez KRUS

Potwierdzenie ubezpieczenia dla emerytów i rencistów
– legitymacja lub odcinek emerytury lub renty

Potwierdzenie ubezpieczenia dla osób bezrobotnych
– aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

 ZOBACZ: Źródło: nfz.gov.pl