Pochwała dla personelu oddziału gastroenetrologicznego

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęła pochwała dla pracowników oddziału gastroenterologicznego.

” …Będąc pacjentkom na oddziale „Gastro” od 9.III – 11.III spotkałam się z wielką czułością pielęgniarki Ewy Subotkiewicz, uważam iż jest bardzo oddaną w swoim zawodzie dla pacjentów.
Także pragnę uwzględnić salową p. Annę Bałut za troskliwą opiekę i za życzliwość.
Dziękuję całemu personelowi oddziału za opiekę i podejście uprzejme dla pacjenta. Lekarze są bardzo oddani w leczeniu pacjentów.
Dziękuję bardzo Barbara P”.