Podpisaliśmy umowęz PFRON o dofinansowanie

 W dniu 16 stycznia 2012r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków PFRON na wyposażenie obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”; obszar A,
projekt pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Świdnicy”, łączna wartość projektu 149 811,07 zł., w tym województwo dofinansuje przez refundację, ze środków PFRON, 50 % faktycznie poniesionego kosztu zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż 74 905,53 zł.,
– termin realizacji do 18.05.2012r.,
– dotyczy oddziałów: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Reumatologicznego, Neurologicznego,
W ramach umowy zakupione zostaną:
– Stół rehabilitacyjny dwuczęściowy z regulowaną wysokością,
– Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej,
– Schody rehabilitacyjne do nauki chodu,
– Poręcze rehabilitacyjne z konstrukcją stalową  do podwieszania pacjenta i drewnianym torem przeszkód,
– Stacjonarny rower rehabilitacyjny,
– Rotor przyłóżkowy z sandałami do ćwiczeń kończyn dolnych,
– Rotor wolnostojący do ćwiczeń kończyn dolnych,
– Rotor do kończyn górnych,
– Osprzęt do UGUL-u,
– Atlas jednostanowiskowy,
– Bieżnia,
– Magnetoterapia z aplikatorami oraz leżanką,
– Elektroterapia mobilna z elektrodami,
– Sterownik do laseroterapii z dwiema sondami,
– Dwukanałowy aparat do elektroterapii,
– Dwukanałowy aparat do elektroterapii z leżanką,
– Terapi Master – zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu.