ZDROWIEJ BEZ ANTYBIOTYKÓW!

 Realizowana w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia – pod nazwą „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015” sesja plakatowa zakończona. Projekt uświadomił naszym pacjentom, jak wielkim problemem społecznym jest wzrost oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

Dziękujemy p. Małgorzacie Juszczyk – Grudzińskiej Kierownikowi Laboratorium Mikrobiologicznego za zaangażowanie  się w sesję plakatową oraz koordynację działań projektu.