Podziękowania dla personelu szpitala a w szczególności AiIT

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziekowania:

W dniach od 9.01.2010 r do 12.01.2010 na Oddziale Neurologii przebywała moja umierająca Mama Regina Z., kolejnym etapem w jej chorobie tj. od dnia 12.01.2010r. do 26.01.2010r. (dzień śmierci), było przewiezienie na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Nie piszę do Pana Panie Dyrektorze aby opisywać historię choroby mojej mamy ale po to aby na Pana ręce złożyć podziękować wszystkim pielęgniarkom pracującym w w/w oddziałach za wyjątkową i troskliwą opiekę nad moją mamą.
Nie mogę w podziękowaniach ominąć również lekarzy a w szczególności Pana Doktora Dariusza Chruścik i Pana Doktora Abdo Al. Hadad za ogromną życzliwość w tych trudnych dla mnie chwilach.
Sylwia D.