Podziękowania dla personelu Oddziału Gastroenterologii

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego:
„…Po raz kolejny byłem pacjentem Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Specjalistycznego w Świdnicy. Również teraz bardzo dobrze opiekowali się mną ludzie, którzy pracują na tym oddziale. Dlatego też całemu personelowi jestem za opiekę bardzo wdzięczny. Panie pielęgniarki oraz lekarze tu pracujący, a szczególnie Pan Ordynator lekarz Andrzej Zając, to ludzie kompetentni, służący pomocą i serdeczni. Każdego z pacjentów otaczają troską i opieką.
Dziękuję wszystkim pracownikom tego oddziału za opiekę w chorobie i za pomoc w powrocie do zdrowia”.
                                                                             Z poszanowaniem Tadeusz K z Dzierżoniowa.