Podziękowania za współpracę

Szanowni Państwo na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania.

Szanowny Panie Dyrektorze,
W związku z zakończeniem roku szkolnego prosimy przyjąć wyrazy serdecznych podziękowań za współpracę w zakresie edukacji naszej młodzieży.
Dziękujemy za życzliwość, wsparcie, zrozumienie, i ogromny wkład w podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego.
Życzymy Państwu dobrego wypoczynku, słońca i radości, pozostając z nadzieją na dalszą współpracę.
Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Dorota Fortuna – Rataj