Podziękowanie dla dr Marii Smolarek – Wicher

 Podziękowanie dla dr Marii Smolarek – Wicher
za umożliwienie przeprowadzenia zabiegu Arkadiuszowi G. na oddziale Okulistycznym.
Dzięki Pani i pozostałym pracownikom oddziału
jego świat nabrał barw
za co serdecznie dziękujemy.


„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”