Podziękowanie dla dr n. med. Adama Biernackiego i personelu oddziału chirurgii ogólnej

 Na ręce p.o.  Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału Chirurgii Ogólnej.

Pan Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy.

Składam niniejszym na Pana ręce serdeczne gratulacje i podziękowanie za dobrą organizację i prowadzenie Szpitala „Latawiec” w Świdnicy.
Jako pacjent Oddziału Chirurgii Ogólnej w dniach 12 – 16.07.2012r. doznałem wspaniałej opieki ze strony personelu tego oddziału.
W sposób szczególny dziękuję za ratowanie zdrowia i życia Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Panu dr n. med. Adamowi Biernackiemu i współpracującym pracownikom. Wizytacje i stały nadzór nad pacjentem zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Dziękuję również personelowi pomocniczemu i służbom utrzymującym czystość i porządek.
Życzę Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom szpitala „Latawiec” wszelkiej pomyślności na dalsze lata i wspaniałych efektów w ratowaniu ludzkiego życia.

Z poważaniem pacjent Sali nr 9 Oddziału Chirurgii Ogólnej Kazimierz S.