Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje, że w dniu 29 maja 2012 roku zmieniło się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia, a dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych ze środków Funduszu. Wniosek można złożyć w każdym czasie i winna to zrobić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, parter – pokój nr 9. Druk wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce formularze i wnioski – wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby dorosłej lub dziecka.
Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 851-50-31 .