Podziękowanie dla Dyrektora


 Liga Kobiet Polskich w Świdnicy składa serdeczne
podziękowanie
Dla
Pana
Jacka Domejki
dyrektora szpitala „Latawiec”
za czynne włączenie się w akcję
„czy te oczy…”
Państwa udział był wyrazem bezinteresownego
działania na rzecz innych.

Przewodnicząca LKP
Elżbieta Dudziak