Promocja doktora nauk medycznych Ewy Kilar

 30 marca 2011 roku Rektor , Senat,  Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego zaprosili społeczność akademicką, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz samorządu lekarskiego do Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego m.in. na uroczystość promocji doktora nauk medycznych Ewy Kilar  – Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej RSS „Latawiec”. Promotorem jest prof. dr hab. Maciej Siewiński.

Serdecznie gratulujemy!