Podziękowanie dla oddziału neurologii

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla oddziału neurologii.

Składam niniejszym Dyrekcji serdeczne gratulacje i podziękowania za dobrą organizację i prowadzenie szpitala „Latawiec” w Świdnicy. Jako pacjentka oddziału neurologii w miesiącu sierpniu 2013 r. doznałam wspaniałej opieki ze strony personelu tego oddziału.

W sposób szczególny dziękuję Pani dr Hannie Marczyńskiej Ordynatorowi Oddziału i współpracującemu personelowi. Wizytacja i stały nadzór nad pacjentami zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Życzę dyrekcji szpitala „Latawiec” i wszystkim pracownikom dalszych wspaniałych efektów w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia”.

Z poważaniem, pacjentka z sali nr 9 oddziału neurologii.