Podziękowanie dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z moim pobytem w Oddziale Chorób Wewnętrznych pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora serdeczne podziękowania za troskliwą i profesjonalną opiekę medyczną, życzliwość, ciepłe słowa i nieustający uśmiech, bezgraniczną dobroć jaki i danie mi szansy na powrót do zdrowia, pragnę również życzyć dużo siły i cierpliwości do dalszej trudnej pracy w tym wspaniałym ale jakże odpowiedzialnym zawodzie całemu personelowi oddziału.
 
Z wyrazami szacunku Helena G.