Podziękowanie dla personelu Centralnej Sterylizatorni

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Centralnej Sterylizatorni.
„Pragniemy serdecznie podziękować za możliwość odbycia praktyki zawodowej w zawodzie Technik Sterylizacji.
Poznałyśmy zasady pracy w Centralnej Sterylizatorni oraz właściwie zrozumiałyśmy przebieg wytwarzania wyrobów sterylnych wielokrotnego użytku.
Szczególne podziękowania należą się  Opiekunom z Państwa strony, za poświęcony czas, przekazaną fachową wiedzę i praktyczne uwagi”.
Z poważaniem
Paula B. i Anna  K.