Podziękowania dla personelu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Ginekologczno – Położniczego.

„Byłam pacjentką szpitala Latawiec w Świdnicy w grudniu 2015 roku na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Mój pobyt obejmował opiekę przedporodową, poród naturalny oraz opiekę poporodową.

Chciałabym złożyć Panu oraz całemu personelowi Oddziału Ginekologiczno-Położniczego serdeczne podziękowania za profesjonalną opiekę i życzliwe podejście do człowieka, jakich doświadczyłam w Waszym szpitalu.

Wyrazy uznania składam panu doktorowi Zbigniewowi Kubiaczykowi za zbudowanie tak fachowego zespołu zaangażowanych współpracowników, efektywnie działających ze sobą w trosce o pacjenta.
Szczególnie wdzięczna jestem pani położnej Jadwidze Sitarek na porodówce oraz pani doktor Oktawii Nykiel-Sobera za ich niezastąpioną pomoc w trakcie porodu. Pozostałe panie położne też były dla mnie dużym wsparciem: w zmniejszaniu bólu, planowaniu porodu czy nauce karmienia piersią mojej córeczki.

Miałam do wyboru by urodzić moje pierwsze dziecko w najlepszym szpitalu położniczym w Brukseli albo w Latawcu w rodzinnym mieście. Uważam, że dokonałam dobrego wyboru i nie zawaham się powrócić do Latawca by urodzić kolejne dziecko, gdyż świdnicki szpital funkcjonuje na europejskim poziomie.

Proszę o opublikowanie moich podziękowań na stronie internetowej Waszego szpitala, być może staną się one zachętą dla wątpiących, czy warto rodzić w Latawcu.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Aleksandra L-Z.