Podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Ogólnej.
„Niniejszym składam na Pana ręce serdeczne podziękowania Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej Panu dr n. med. Adamowi Biernackiemu, a także całemu personelowi medycznemu, za okazaną pomoc i troskliwą opiekę.
Wdzięczna pacjentka, Renata K”.