Podziękowanie dla personelu oddziału chorób wewnętrznych

Szanowni  Państwo,

Na ręce dyrektora Pana Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału chorób wewnętrznych.

Sz. P. lek. med. Szymon Masełko

Szanowny Panie Doktorze,

W imieniu Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie chciałbym serdecznie podziękować Panu Doktorowi oraz Pana współpracownikom za udzieloną pomoc obywatelowi Węgier, Panu J. Sz.

Dziękuję za Państwa życzliwość i opiekę nad chorym.

Z wyrazami szacunku,

Sándor Nedeczky

konsul

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie