SP ZOZ w Świdnicy w programie pilotażowym dot. sieci onkologicznej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w grudniu 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki w ramach sieci onkologicznej. Pilotaż będzie przeprowadzany m.in. w województwie dolnośląskim.

Pilotaż potrwa 18 miesięcy i obejmie pacjentów, u których rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca.

Jednostką koordynują pilotażu jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Na terenie województwa dolnośląskiego w programie uczestniczy 5 jednostek I poziomu oraz 7 jednostek II poziomu:

Lp. Nazwa Ośrodka
Ośrodki współpracujące I poziomu
1. Izerskie Centrum Pulmonologii  i Chemioterapii ?Izer ? Med.? Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie
2. ?Miedziowe Centrum Zdrowia? S.A. w  Lubinie
3. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
4. Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju
5. Wielospecjalistyczny Szpital ? Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Ośrodki współpracujące II poziomu
1. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
2. Specjalistyczny Szpital im. Dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza ? Radeckiego we Wrocławiu
4. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej we Wrocławiu
5. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
6. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
7. Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

 

Zgodnie z rozporządzeniem wojewódzki ośrodek koordynujący (DCO) oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym wzajemnego przepływu danych pochodzących z raportów statystycznych, danych o stanie ogólnym pacjenta, o kodzie i stopniu zaawansowania choroby oraz o wyniku badania histopatologicznego.

Wojewódzki ośrodek koordynujący koordynuje opiekę onkologiczną nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej, a także między innymi organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, które ustalają plan leczenia onkologicznego, realizuje ten plan i wyznacza koordynatora leczenia (jednego dla 40 pacjentów).

Koordynatorem merytorycznym Programu w SP ZOZ w Świdnicy jest
dr n. med. Ewa Kilar Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej, natomiast Koordynatorami/Opiekunami Pacjentów oraz osobami realizującymi niemedyczną stronę pilotażu, które chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, są pracownicy Oddziału Onkologii Klinicznej:

mgr Łukasz Marzec  
mgr Edyta Gajewska

tel. 74 851 72 13 lub 690 622 744 (czynne od pon. do pt w godz. 7:00 – 14:00)

Infolinia onkologiczna
022 755 11 55
czynna 24 godziny we wszystkie dni tygodnia

ZOBACZ >>>>Informacja SP ZOZ w Świdnicy dot. programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw RP (poz. 2423).