Podziękowanie dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych.

W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć słowa podziękowania dla całego personelu medycznego Oddziału Chorób Wewnętrznych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy, a w szczególności Pani Ordynator dr n. med. Beacie Szarzyńskiej, dr Krystynie Bełtowskiej i dr Tomaszowi Pawlicy za profesjonalną i pełną oddania opiekę lekarską.
Wyrażam swoje głębokie uznanie dla ich sumiennej pracy.

Wspaniałemu personelowi pielęgniarek, składam pełne radości podziękowania za otaczanie mnie wyjątkową opieką oraz za okazywaną w każdej chwili wielką życzliwość.

Jednocześnie przekazuję wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i życiu osobistym.

Serdecznie Wam za to dziękuję Leszek H z Bielawy