SP ZOZ w Świdnicy propaguje rozważne stosowanie antybiotyków.

 Personel Laboratorium Mikrobiologicznego,pod kierownictwem pani Małgorzaty Juszczyk-Grudzińskiej, w związku z uczestniczeniem w działaniach edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków stosuje wielorakie strategie propagujące rozważne stosowanie antybiotyków,  takie jak:
–  akcja plakatowa,
–  edukacja poprzez dystrybucję ulotek skierowanych dla społeczeństwa.
Celem każdej strategii jest zmniejszenie zużycia antybiotyków oraz promocja rozważnego stosowania antybiotyków.


Pobierz – informacja dla społeczeństwa
Pobierz – informacja dla specjalistów lekarzy i szpitali