Podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych.

W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora słowa podziękowania dla całego personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Zaangażowanie, profesjonalizm personelu tego oddziału można i należy stawiać za wzór dla innych.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku Stefania G.