Podziękowanie dla personelu oddziału dziecięcego

Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału dziecięcego:

 Gdy trudno wyrazić
swoją wdzięczność,
a wszystkie,
nawet te największe słowa
wydają się nieodpowiednie,
wystarczy powiedzieć:
Dziękuję.
Całemu personelowi Oddziału Dziecięcego
Za pomoc, uśmiech i życzliwość na co dzień
I za ciepłe słowa podnoszące na duchu w trudnych chwilach
dziękuję Antoś R. oraz mama i tata.