Podziękowanie dla personelu oddziału neurologii

 Podziękowanie dla personelu oddziału neurologii
Na ręce dyrektora Jacka Domejko, chciałem złożyć podziękowanie dla całego personelu oddziału Neurologii.
Dziękujemy Pani dr Adrianie Piotrowskiej oraz lekarzom i całemu personelowi medycznemu za wspaniałą i fachową opiekę. Dziękujemy Pani Jolancie Moor za wsparcie oraz wszystkim pielęgniarkom i salowym za wspaniałe podejście do pacjenta.
Gratulujemy ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
Z wyrazami szacunku Pacjentka Krystyna P. wraz z mężem Markiem