Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego

Proszę o przyjęcie ode mnie serdecznych podziękowań dla „całej” załogi oddziału gastrologii ponieważ zostałem miło i ciepło otoczony opieką podczas mojego pobytu/leczenia od 3 do 8 sierpnia 2014r. 
 
Henryk. N ze Świdnicy