Podziekowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału gastroenterologicznego.
” W miesiącu wrześniu 2010r po raz kolejny byłem pacjentem Oddziału Gastroenterologicznego szpitala w Świdnicy. I po raz kolejny chcę podziękować za opiekę jaką zostałem tu otoczony. Zarówno Panie pielęgniarki jak i lekarze pracujący na tym oddziale to ludzie bardzo oddani swojej pracy. Dlatego też wszystkim pracownikom a szczególnie Panu Ordynatorowi Andrzejowi Zającowi gorąco dziękuję życząc jednocześnie samych sukcesów w życiu zawodowym. Bardzo dziękuję za opiekę w czasie pobytu na oddziale oraz za pomoc w powrocie do zdrowia.
Tadeusz K z Dzierżoniowa”