Podziękowanie dla personelu oddziału gastroenterologicznego

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania za troskliwą opiekę dla personelu oddziału gastroenterologicznego.

"… Szanowny Panie Ordynatorze, W imieniu własnym pozwolę sobie złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania dla Pana Ordynatora, Lekarzy oraz całego personelu medycznego za tak troskliwą opiekę jaką zostałem otoczony na Oddziale  gastrologicznym SP ZOZ Szpital "Latawiec" w Świdnicy.
Mam świadomość jak poważne stoją przed Panem wyzwania i odpowiedzialność związana z funkcją Ordynatora.
Dlatego, też – doceniając bardzo dobrą pracę Pana Ordynatora oraz całego personelu medycznego raz jeszcze tą drogą składam podziękowania za trud, profesjonalizm oraz opiekę lekarską jaką otrzymałem w Szpitalu "Latawiec".
Dziękuję rownież za Państwa aktywność, która przyczyniła się do pełnej realizacji wielu celów zawodowych dla ratowania zdrowia i życia.
Zachowuję we wdzięcznej pamięci swój pobyt w tutejszym szpitalu. Jednocześnie raz jeszcze dziękuję Panu Ordynatorowi oraz całemu personelowi medycznemu życząc wszelkiej satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w trudnych chwilach oraz powodzenia w realizacji wszystkich celów i zamierzeń.

Z wyrazami szcunku i poważania,
Bronisław C".