Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla lekarza Oddziału Okulistycznego.
„Na ręce Pana Dyrektora pragnę serdecznie podziękować za fachową opiekę i okazaną troskę podczas mojego pobytu w Oddziale Okulistycznym całemu personelowi, a w szczególności Panu doktorowi Jarosławowi Pelczarowi.
Z wyrazami szacunku wdzięczny pacjent Bolesław P”.