Podziękowanie dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej.
” Serdecznie dziękujemy Ordynatorowi Oddziału Onkologii Klinicznej, całemu Personelowi Medycznemu i Pomocniczemu za wspaniałą opiekę. Doceniamy zaangażowanie i serce, które wkładacie w codzienne zmaganie się z naszą chorobą. Dzięki Wam ciężar choroby staje się łatwiejszy do zniesienia. Raz jeszcze bardzo dziękujemy.
Zofia K,
Maria S,
Czesława B,
Wanda P,
Józef F,
Zbigniew W,
Paulina W,
Leontyna K,
Jadwiga C,
Gabriela S,
Teresa G,
Anna S.”