Podziękowanie dla personelu Oddziału Wewnętrznego

 „… Wyrazy uznania i szacunku oraz podziękowanie dla Personelu Medycznego Oddziału Wewnętrznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy a w szczególności Dr Krystynie Bełtowskiej – w zastępstwie lekarza kierującego oddziałem i Dr Małgorzacie Leciejewskiej – lekarza prowadzącego za profesjonalizm i pozytywne cechy charakteru – wyrozumiałość i spokój w czasie choroby mojego męża Leszka Ś.
Dziękuję również Pielęgniarkom za sumienne wykonywanie zabiegów i za wsparcie psychiczne ciężko chorego pacjenta oraz Personelowi Pomocniczemu za życzliwość podejście do chorego. Z poważaniem Genowefa Ś. z Rodziną..”.