Podziekowanie dla personelu Oddziału Wewnętrznego

 „Na ręce dyrektora Jacka Domejko składam serdeczne podziękowanie personelowi Oddziału Wewnętrznego na którym przebywaliśmy pod koniec września.
Pani Ordynator, Pani dr Bełtowskiej. Pielęgniarkom jak również personelowi sprzątającemu za miłą i fachową opiekę dla mojego syna Mateusza (chłopiec niepełnosprawny lat 27 leżący) a pacjent bardzo nietypowy do którego trzeba odpowiednio podejść z dużymi umiejętnościami leczenia.
Jeszcze raz dziękuję za kolejne życie.
Matka”