Podziękowanie dla personelu SOR

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
„…Na Pana ręce pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla dr Lesława Kraty – za zaangażowanie, serce i profesjonalizm w opiece i leczeniu” – wdzięczna rodzina pacjentki Janiny R.